صدور مجوز جذب ۴۵ هیأت‌علمی در علوم پزشکی اهواز

صدور مجوز جذب ۴۵ هیأت‌علمی در علوم پزشکی اهواز رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با اشاره به صدور مجوز جذب 10 هزار عضو هیأت علمی در کشور، سهمیه این دانشگاه را 45 نفر عنوان کرد و گفت: با جذب این افراد مشکل کمبود اعضای هیأت علمی در گروه‌های آموزشی تا حد زیادی رفع می‌شود؛ […]