شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوب عنوان کرد شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، شرکت‌های دانش‌ بنیان را یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: وظیفه ما در هفته پژوهش این است که زمینه آشنایی عموم مردم و به‌ ویژه فارغ‌التحصیلان و […]