شایسته سالاری تنها اصل مورد تایید و تاکید در استخدامات در کشور باشد

یک نماینده مجلس: شایسته سالاری تنها اصل مورد تایید و تاکید در استخدامات در کشور باشد این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با اشاره به طرح سؤال از وزیر کار درباره وضعیت اشتغال و استخدام غیرمسلمانان رد کشور٬ گفت: شایسته سالاری باید تنها اصل مورد تایید و تاکید در استخدامات باشد.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری […]