زنان خانه‌دار مولد خانواده کارآفرین

زنان خانه‌دار مولد خانواده کارآفرین یک مدرس کارآفرینی گفت: ورود خانم‌های خانه‌دار به عنوان قشر بزرگی از جامعه به بازار کارآفرینی یک اتفاق مطلوب است که در صورت تحقق آن می‌توان انتظار یک خانواده کارآفرین را در آینده داشت.علی فریدونی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در قزوین، اظهار کرد: با استفاده از رسانه‌های موجود در […]