زمان برگزاری آزمون استخدامی شهرداری های هرمزگان تغییر یافت

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان خبر داد: زمان برگزاری آزمون استخدامی شهرداری های هرمزگان تغییر یافت مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان از تغییر زمان برگزاری آزمون استخدامی شهرداری های هرمزگان و موکول شدن این آزمون به زمان دیگری که متعاقبا اعلام می شود، خبر داد.به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ارسلان […]