رشته بدون مجوز در دانشگاه آزاد فعال نیست

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد: رشته بدون مجوز در دانشگاه آزاد فعال نیست  معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هیچ رشته غیر مجاز در این دانشگاه نداریم و اظهار نظرهایی که در خصوص مدارک تحصیلی گفته می شود درست نیست.