دولت به جای حذف یارانه اقشار کم‌درآمد به فکر رونق تولید و ایجاد اشتغال باشد

یک نماینده مجلس: دولت به جای حذف یارانه اقشار کم‌درآمد به فکر رونق تولید و ایجاد اشتغال باشد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،‌ بر ضرروت تقویت فضای امیدواری در کشور در دوران پسابرجام تاکید کرد و افزود:‌ از دولتمردان در دوران پسابرجام انتظار داریم که پس از سالها کشمکش سیاسی و تاثیرات محوری آن […]