دوره‌های آموزشی برای مجریان طرح‌های اشتغال کمیته امداد پارس‌آباد برگزار می‌شود

مدیر کمیته‌ امداد شهرستان پارس‌آباد: دوره‌های آموزشی برای مجریان طرح‌های اشتغال کمیته امداد پارس‌آباد برگزار می‌شود مدیر کمیته‌ امداد شهرستان پارس‌آباد گفت: درصدد هستیم تا پایان امسال کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی با موضوعات مختلف را برای تمامی مجریان طرح‌های خودکفایی در شهرستان پارس‌آباد برگزار کنیم.به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ارشد سعادتی بعد از ظهر […]