دوران کارمندی دولت و پشت میز نشینی در ایران تمام شد

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان: دوران کارمندی دولت و پشت میز نشینی در ایران تمام شد قائم مقام بنیاد ملی نخبگان ایران گفت:دوران کارمندی و پشت میزی نشینی در اداره های ایران تمام شده و دوره فعالیت بخش خصوصی فرا رسیده است.به گزارش خبرنگار ایرنا، دکتر سعید سهراب پور عصر روز سه شنبه در پنجمین […]