دغدغه اصلی دکتر سالاری باید رفع موانع اشتغال باشد

نگرخواهی اتحادخبر در خصوص عملکرد دو ساله استاندار بوشهر؛ دغدغه اصلی دکتر سالاری باید رفع موانع اشتغال باشد سایت اتحادخبر و هفته نامه اتحادجنوب، به مناسب ۲۰ آذرماه دومین سالروز انتصاب دکتر سالاری به استانداری بوشهر، عملکرد وی را به نظرسنجی گذاشت. نگرخواهی بر اساس سه سوال زیر صورت گرفته است:۱-نقاط ضعف و قوت سالاری […]