دست فروشی؛ اشتغال کاذب یا بیکاری پنهان

دست فروشی؛ اشتغال کاذب یا بیکاری پنهان دستفروشی نوعی از کسب و کار به شمار می رود که تحت عنوان مشاغل کاذب از آن یاد می شود،پدیده ای که عوارض و تبعات خاص به خود را به دنبال دارد،اما برخورد و مهار آن اگر با اتخاذ تدابیر هوشمندانه ای دنبال نشود ، به بحران‌های مساله […]