دست حمایت کمیته امداد و صدای همت کارآفرینان

دست حمایت کمیته امداد و صدای همت کارآفرینان کمیته امداد برای تحقق اهدافی همچون کاهش فقر و توانمندسازی اقشار محروم جامعه در قالب تسهیلات خودکفایی تلاش های مضاعفی دارد که یکی از این خدمات طرح توانمند سازی مددجویان با کمک کارآفرینان.به گزارش خبرگزاری برنا؛افزایش تولید و کمک به اقتصاد ملی در بخش های مختلف، بهره […]