دستگاه صنعتی جوان ٢٨ ساله را بلعید

دستگاه صنعتی جوان ٢٨ ساله را بلعید یک جوان ۲۸ ساله مشهدی در میان تیغه های یک دستگاه صنعتی گرفتار شد و جان خود را از دست داد.به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنابه نقل از اعتماد، در ساعت ٨:۵١ روز شنبه یک جوان کارگر در شهرک صنعتی توس مشهد در حالی که مشغول […]