دانشگاه یزد در بخش‌های اجرایی و اداری خود نیرو استخدام می‌کند

دانشگاه یزد در بخش‌های اجرایی و اداری خود نیرو استخدام می‌کند دانشگاه یزد در بخش‌های اجرایی و اداری خود ۲۶ نفر نیرو استخدام می‌کند.به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از یزد، دانشگاه یزد از بین واجدین شرایط تعداد 26 نفر به صورت غیر هیات علمی به منظور فعالیت در بخش های اجرایی و اداری در دانشگاه […]