دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش در رشته‌های بدون مجوز نداشته است

دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش در رشته‌های بدون مجوز نداشته است معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد نه رشته‌ی بدون مجوزی داشته و نه پذیرشی در رشته‌های بدون مجوز در این دانشگاه صورت گرفته است.مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران […]