دانشجویان دانشکده نفت آبادان خواستار تعیین وضعیت استخدامی خود شدند

با امضای طومار دانشجویان دانشکده نفت آبادان خواستار تعیین وضعیت استخدامی خود شدند دانشجویان دانشکده نفت آبادان با امضای طوماری تحت عنوان “طرح سئوال از رئیس دانشگاه”، خواستار تعیین وضعیت استخدامی خود شدند.به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، بیش از 6 ماه از ابلاغیه وزارت نفت مبنی بر حذف “اولویت امریه و همچنین تعلیق روند […]