خانه‌ای که برای جوانان کارآفرینی می‌کند

مدیرعامل خانه شهریاران جوان در گفت‌وگو با برنا: خانه‌ای که برای جوانان کارآفرینی می‌کند مدیرعامل خانه شهریاران جوان در رابطه با فعالیت این حوزه برای اشتغال جوانان، عنوان کرد: با توجه به ظرفیتی که در بدنه حوزه مدیریت شهری خانه شهریاران جوان است در حوزه پسماند، عمران، محیط زیست، ترافیک، شهرسازی و … تلاش کردیم […]