حمایت از سرمایه گذاران واقعی در دستور کار کمیته حمایت قضایی

رئیس کل دادگستری گلستان مطرح کرد حمایت از سرمایه گذاران واقعی در دستور کار کمیته حمایت قضایی هاشمیان با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران واقعی در دستور کار کمیته حمایت قضایی، گفت: مسئولان اجرایی و بانکی از بهانه تراشی و سنگ اندازی در راه توسعه و پیشرفت استان گلستان اجتناب کنند.به گزارش گروه حقوقی […]