حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه‌های علوم انسانی برای تجاری کردن ایده‌های فن‌آوری

حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه‌های علوم انسانی برای تجاری کردن ایده‌های فن‌آوری دبیر ستاد توسعه فن‌آوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی از حمایت این ستاد از سرمایه‌گذاران حوزه‌های فرهنگی و علوم‌انسانی برای تجاری کردن ایده‌های فن‌آوری خبر داد.سیدمحمد حسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فن‌آوری نرم و هویت ساز معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری […]