حقوق بازنشستگی ۸۵ هزار خانواده پرداخت نشده است

سالک طی اخطار قانون اساسی: حقوق بازنشستگی ۸۵ هزار خانواده پرداخت نشده است نماینده مردم اصفهان درباره تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگی برخی از بازنشستگان در مجلس انتقاد کرد.حقوق بازنشستگی ۸۵ هزار خانواده پرداخت نشده استبه گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد سالک نماینده مردم اصفهان طی اخطاری به استناد ماده ۲۹ […]