حذف ۲۰۰ مجوز مزاحم کسب و کار

حذف ۲۰۰ مجوز مزاحم کسب و کار رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تاکنون ۲۰۰ مجوز برای فعالیت‌های کسب و کار توسط هیات مقررات زدایی بررسی و حذف شده است، گفت: سند قبلی توسعه بخش تعاون اصلاح می‌شود.به گزارش خبرگزاری مهر بهمن عبدالهی گفت: با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار […]