جزئیات و زمان اعلام نتایج مرحله اول آزمون قضاوت

قوه قضائیه اعلام کرد: جزئیات و زمان اعلام نتایج مرحله اول آزمون قضاوت زمان اعلام نتایج و جزئیات آزمون تشریحی مرحله اول آزمون تصدی امر قضا سال ۱۳۹۴ اعلام شد.به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت توسعه منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد: با توجه به برگزاری مرحله اول آزمون تصدی امر قضاء سال ۱۳۹۴ در آبان […]