جزئیات جدید نحوه استخدام اعضای هیات علمی

در هیات عالی جذب هیات علمی دانشگاه‌ها تصویب شد؛ جزئیات جدید نحوه استخدام اعضای هیات علمی در جلسه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی جزئیات جدید نحوه استخدام اعضای هیات علمی اعلام شد.به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۶۴ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و […]