ثبت نام بیش از ۵۰۰ نفر در مرحله مقدماتی جشنواره امتنان از کارگران

معاون اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران خبرداد ثبت نام بیش از ۵۰۰ نفر در مرحله مقدماتی جشنواره امتنان از کارگران ابوعلی مهدی زاده آری معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از ثبت نام بیش از ۵۰۰ نفر در مرحله مقدماتی جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار […]