توزیع مشاور و مربیان تربیتی در مدارس براساس آسیب‌های اجتماعی هر منطقه

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد توزیع مشاور و مربیان تربیتی در مدارس براساس آسیب‌های اجتماعی هر منطقه معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در آموزش و پرورش پیرامون آسیب‌های اجتماعی آمار و تحلیل وجود دارد گفت: در توزیع مشاور و مربی تربیتی و برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن […]