تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت مانع ایجاد رانت

تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت مانع ایجاد رانت رئیس اتاق بازرگانی تهران، عدم شفافیت در دستگاه حاکمیتی و وجود مجوزهای غیرضرور را عاملی در ایجاد رانت عنوان کرد و افزود:دولت باید از کار تصدی‌گری رهایی پیدا کند و تقویت بخش خصوصی واقعی می‌تواند از رانت جلوگیری کند.به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران […]