تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از صنایع دستی باید سرلوحه برنامه ریزی ها باشد

تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از صنایع دستی باید سرلوحه برنامه ریزی ها باشد محمد تقی آشوری عضو هیات علمی دانشگاه هنر، با اشاره به اهمیت تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از صنایع دستی گفت: بند ۵۱  ابلاغیه برنامه ششم  اتفاق مهم و ارزشمندی برای توسعه صنایع دستی محسوب می شود و باید […]