بیکاری جوانان ۳ برابر نرخ عمومی

سازمان جهانی کار اعلام کرد: بیکاری جوانان ۳ برابر نرخ عمومی سازمان جهانی کار با اشاره به بیکاری ۷۴.۵ میلیون جوان در کشورهای مختلف جهان، اعلام کرد: نرخ بیکاری جوانان ۳ برابر بیکاری در سایر گروه‌ها است.به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت بیکاری جوانان اعلام کرد: دولت، […]