بیکاری به بحران جدی برای دانش آموختگان کشور تبدیل شده است

معاون پژوهش سازمان آب و برق خوزستان: بیکاری به بحران جدی برای دانش آموختگان کشور تبدیل شده است معاون پژوهش دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان گفت: بحران بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را تهدید می کند.به گزارش ایرنا مهرداد حیدری عصر یکشنبه در نشست نیازسنجی و تحلیل چالش های ارتباط موثر بین […]