بیکاری بزرگترین مشکل گریبان گیر مردم لرستان است

استاندار لرستان: بیکاری بزرگترین مشکل گریبان گیر مردم لرستان است استاندار لرستان گفت: بحث بیکاری گرفتاری های فراوانی در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی در استان در پی خواهد داشت که همین مشکل مسوولیت مدیران این استان در جهت گرفتن منابع و اعتبارات مورد نیاز را بیشتر می کند.به گزارش خبرنگار ایلنا در خرم […]