به زیباییهایی که خداوند خلق نموده بنگرید و یاد خدا کنید که نهایت زیباییهاست

[ad_1]
به زیباییهایی که خداوند خلق نموده بنگرید و یاد خدا کنید که نهایت زیباییهاست


۲۰۱۴-۱۲-۰۵ ۱۶:۵۵:۰۹
[ad_2]

منبع