بنگاه های اقتصادی به پای رکود، سوختند

محمدرضا انصاری با انتقاد از بحران رکودی بر تولید می گوید؛ بنگاه های اقتصادی به پای رکود، سوختند در شرایط رکودی که اقتصاد انقباضی، فشار شدیدی را به پیکره بنگاه های تولیدی وارد کرده و تسویه بدهکاری های دولت به پیمانکاران نیز اصلا مطرح نمی شود، این صدای خورد شدن استخوان بنگاه هاست که بیشتر […]