برگزاری بیش از ۶۱ عنوان دوره آموزشی برای کارکنان اداری و قضایی دادگستری یزد

برگزاری بیش از ۶۱ عنوان دوره آموزشی برای کارکنان اداری و قضایی دادگستری یزد معاون منابع انسانی دادگستری کل استان یزد از برگزاری ۶۱ عنوان دوره آموزشی به مدت ۱۲۶ هزار و ۵۹۵ نفر ساعت آموزش برای کارکنان اداری و قضایی دادگستری، کارکنان شورا های حل اختلاف استان و ضابطین دادگستری در نیمه نخست سال […]