برقراری بیمه بیکاری ۱۶۵۱ نفر در لرستان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان: برقراری بیمه بیکاری ۱۶۵۱ نفر در لرستان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان از کسب رتبه چهارم کشوری این استان در ارزیابی اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۸ ماهه سال جاری خبر داد.به گزارش خبرگزاری […]