برابری آمار صنایع متوقف شده و بازگشته به تولید

معاون سازمان صنایع کوچک عنوان کرد برابری آمار صنایع متوقف شده و بازگشته به تولید معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از بهره‌برداری از 2293 واحد تولیدی جدید در سال گذشته خبر داد و گفت: نسبت واحدهای متوقف شده به واحدهای به چرخه تولید بازگشته برابر است.فرشاد مقیمی در گفت‌وگو […]