بخش دامپروری و طیور فرصت‌های نهفته بسیاری برای ایجاد اشتغال، ارزآوری و افزایش درآمد ملی دارد

بخش دامپروری و طیور فرصت‌های نهفته بسیاری برای ایجاد اشتغال، ارزآوری و افزایش درآمد ملی دارد مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان گفت: خشکسالی های پی در پی ضربه سنگینی به صنعت دامپروری وارد کرده است.ه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان رسول محققیان در نخستین جلسه ستاد هماهنگی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی […]