بازگشت ۱۲ هزار نیروی کار تاجیک از روسیه


بازگشت 12 هزار نیروی کار تاجیک از روسیه مرکزخدمات مهاجرت روسیه ازترک تعداد زیادی ازنیروهای خارجی کاری از جمله تاجیکستانی از روسیه در سال 2015 خبر داده است.

 

 

سایت تفریحی فان سی

 

 

 

 

 

سایت تفریحی فان سی

 

سایت تفریحی ویکنا

 

 

 

<

سایت تفریحی فان سی

سایت تفریحی ویکنا

بازگشت ۱۲ هزار نیروی کار تاجیک از روسیه by
 

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر

X بستن تبلیغات