ایران در حوزه داروسازی در رتبه اول منطقه قرار دارد

ایران در حوزه داروسازی در رتبه اول منطقه قرار دارد وزیر بهداشت گفت: وجود ۲۵ دانشکده داروسازی در کشور که سالانه ۱۵۰۰ نفر دانشجو را در ۱۲ رشته تخصصی می‌پذیرند وضعیت مناسبی برای کشور در حوزه آموزش و پژوهش و همچنین نیروی انسانی فراهم کرده است.به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی […]