ایجاد فرصت های شغلی در پنجمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف

ایجاد فرصت های شغلی در پنجمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف پنجمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف ‘jobfair5 ‘ با هدف معرفی شرکت ها و کسب و کارهای جدید و ایده دادن به دانشجویان و تازه فارغ التحصیلان برای یافتن شغل، در روزهای 16 تا 18 اسفندماه امسال برگزار می شود.به گزارش گروه علمی ایرنا از […]