ایجاد بیش از ۲ هزار فرصت شغلی برای مددجویان هرمزگانی

ایجاد بیش از ۲ هزار فرصت شغلی برای مددجویان هرمزگانی به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازبندرعباس؛ مرتضی موصلی افزود: برای ایجاد این فرصت های شغلی بیش از ۲۵۲ میلیارد ریال از محل صندوق اشتغال استان هزینه شده است.وی گفت: حق پرداخت سهم بیمه کارفرمایان در سال اول کامل و در سال دوم ۵۰ درصد […]