ایجاد اشتغال ۶۶۰ نفری خوشه صنعتی پوشاک کردآباد همدان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان: ایجاد اشتغال 660 نفری خوشه صنعتی پوشاک کردآباد همدان مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان از ایجاد اشتغال 660 نفری شامل 606 نفر اشتغال دائم و 54 نفر اشتغال فصلی خبر داد.به گزارش ایلنا از همدان، کیوان گردان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان امروز درجمع خبرنگاران […]