اولین نشست خبری شورای هماهنگی تشکل های صنفی کشور

عصر روز گذشته برگزار شد: اولین نشست خبری شورای هماهنگی تشکل های صنفی کشور روز یک شنبه (۱۵ آبان)، اولین نشست خبری شورای هماهنگی تشکل های صنفی کشور با حضور نمایندگان تشکل های کارگری، کارفرمایی، بازنشستگی و نمایندگان اتاق ها در محل سندیکای شرکت های ساختمانی برگزار شد.به گزارش ایلنا، از ساعت ۱۴:۳۰ عصر روز […]