انتشار آگهی استخدام شهرداری شهرستان های آذربایجان غربی

انتشار آگهی استخدام شهرداری شهرستان های آذربایجان غربی آگهی استخدام نیروی انسانی برای شهرداری های شهرستان های آذربایجان غربی منتشر شد.به گزارش برنا آذربایجان غربی ، استانداری آذربایجان غربی برای تأمین نیروی انسانی شهرداریهای خوی ، سلماس ، سردشت ، فیرورق ، اشنویه ، بوکان ، سیه چشمه ، بازرگان ، پلدشت در مشاغل اداری […]