امام باقر (ع ) از پدرش ، از پدرانش روایت کرده که فرمودند: کسى که هر روز سى بار ب…

[ad_1]
امام باقر (ع ) از پدرش ، از پدرانش روایت کرده که فرمودند: کسى که هر روز سى بار بگوید: لا اله الا الله الملک الحق المبین (هیچ خدایى نیست جز خداى یکتاى فرمانروا که وجودش ثابت و روشن و آشکار است )، به بى نیازى رو آورده و به فقر پشت کرده و درِ بهشت را کوبیده است .
۲۰۱۴-۰۷-۲۱ ۰۲:۲۷:۰۷
[ad_2]

منبع