اقتصاد دانش‌بنیان نسخه اجرایی اقتصاد مقاومتی است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی: اقتصاد دانش‌بنیان نسخه اجرایی اقتصاد مقاومتی است بهبودی گفت: در گذشته کسانی که کارآفرین نبودند با استفاده از ارز ارزان و رانت بدنبال ایجاد صنعت رفتند که نتیجه آن راکد ماندن 50 درصد واحدهاست.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه نسخه اجرای اقتصاد […]