افزایش ۳ درصدی دستمزد کارگران آمریکایی در سال ۲۰۱۶

افزایش ۳ درصدی دستمزد کارگران آمریکایی در سال ۲۰۱۶ کارگران آمریکایی در ابتدای سال ۲۰۱۶، شاهد رشد ۳ درصدی دستمزدها خواهند بود و میزان افزایش دستمزدها در انگلیس ۲.۵ درصد تعیین شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، نتایج یک مطالعه علمی نشان داد در حالی که تورم پایین ارزش واقعی افزایش دستمزدها […]