افزایش ۲.۵ سال به سن و سنوات بازنشستگی

افزایش ۲.۵ سال به سن و سنوات بازنشستگی رئیس هیئت مدیره کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی گفت: در صورت تصویب لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، به سن و سنوات بازنشستگی ۲.۵ سال افزوده می شود که باید محاسبات بیمه ای آن نیز مشخص شود.محمد اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لایحه برنامه […]