افزایش سن نیروی کار در قطب‌های اقتصادی آسیا

افزایش سن نیروی کار در قطب‌های اقتصادی آسیا افزایش سن نیروی کار در میان کشورهای مطرح اقتصادی در منطقه آسیا به یک معضل جدی تبدیل شده است.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «بیزینس استریت»، افزایش سن نیروی کار در میان کشورهای مطرح اقتصادی در منطقه آسیا به عنوان یک معضل جدی مطرح […]