افزایش بی‌رویه واردات منجر به رشد نرخ بیکاری در جامعه می‌شود

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی: افزایش بی‌رویه واردات منجر به رشد نرخ بیکاری در جامعه می‌شود ‌عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ‌گفت: هر چه واردات افزایش یابد، جوانان بیشتری بیکار می‌شوند، در صورتی که می‌توانیم با اقدامات سنجیده مانع تعطیلی تولید شویم.دکتر رمضانعلی صادق‌زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، […]