افزایش بی‌رویه واردات منجربه رشد نرخ بیکاری در جامعه می‌شود

صادق زاده: افزایش بی‌رویه واردات منجربه رشد نرخ بیکاری در جامعه می‌شود گیلان امروز- هر چه واردات افزایش یابد جوانان بیشتری بیکار می‌شوند در صورتیکه می‌توانیم با اقدامات سنجیده مانع تعطیلی تولید شویم.دکتر رمضانعلی صادق‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه زمین زراعی با قطعات کوچک برنج […]